Algemene Leden Vergadering 2021

Algemene Ledenvergadering

Bericht van de voorzitter:
Op de site en in de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen waarom we nogmaals hebben gekozen voor een schriftelijke vergadering. Dat heeft als nadeel dat we nu niet zo uitgebreid uitleg kunnen geven.
Maar elk nadeel heeft zijn voordeel en het voordeel is dat we iedereen nu kunnen bereiken en ook iedereen kan reageren. Maak hier gebruik van want wij als bestuur willen graag weten of we de goede koers varen.

Een belangrijk punt waar we al enige tijd mee bezig zijn is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. (WBTR) In het jaarboekje heb ik dat al aangekondigd. In de bijgevoegde documenten vindt u alvast informatie hierover en ook op internet is hier veel over te lezen.
Als wij hiermee klaar zijn zullen we in een aparte ledenvergadering om uw goedkeuring vragen.
In de overige bijlagen kunt u lezen dat het onze vereniging gelukkig goed gaat . Daar zijn we blij mee. Ik wens u veel leesplezier en ben benieuwd naar uw reactie.

KLIK HIER voor de teksten van de algemene ledenvergadering

Arend Smilde

Graag ontvangen we uw reactie:

  • Mutaties bestuur Wij stellen u voor om S. van Loon te benoemen in het bestuur als Penningmeester - zie bijlage C    Aftredend Jan Edelijn (april 2022.)
  • Jaarstukken-2020 (jaarrekening en jaarverslag) - zie bijlage D
  • Begroting 2021 - zie bijlage D
  • Aanpassing tarieven de Bron en de Welle naar ²m tarief - zie bijlage E
  • Rondvraag - vragen kunt u stellen via het stemformulier of per mail.

Wij verzoeken u uw mening over de laatste 5 punten kenbaar te maken op het stembiljet.


Klik hier voor het stembiljet dat hoort bij ALV
Het stembiljet invullen en opsturen naar: ( X bij Ja of Nee.)
e-mail : secretaris@dehwn.nl
schriftelijk: Postbus 654, 8440 AR Heerenveen t.a.v. de secretaris.


Het stembiljet moet binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven bij ons binnen zijn

 

 

 

gerelateerde pagina's: